«Mosaic House - množství detailů vytváří celkový harmonický dojem»

«Mosaic House - množství detailů vytváří celkový harmonický dojem»

«OÏPHORIQUE» – atelier oï«OÏPHORIQUE»

Pulzující světelný objekt, který připomíná pohyb medúz «tančících» ve vodě. Ze zpočátku statické mrtvé hmoty vznikají dynamická, pohybující se světelná tělesa, která v divákovi vyvolávají iluzi, že «dýchají» a unáší ho do mystického světa. Lampy přispívají k jevům komprese a dilatace za účelem odhalení podoby, světla a vnímání prostoru. Z této scénografie, původně navržené k 20. výročí atelieru oï, byl ve spolupráci se španělským výrobcem svítidel PARACHILNA vytvořen zářivý světelný objekt.

Atelier oï je světově proslulá architektonická a návrhářská kancelář ze Švýcarska.

«Slight Uncertainty» – Sochař Michal Trpák

Český umělec a sochař Michal Trpák (*1982) studoval umění a design v Praze. Světoznámá jsou jeho nápadná umělecká díla v otevřeném prostoru. Inspiraci čerpá Trpák ze svých četných cest do nejodlehlejších regionů světa.

Pro nás vytvořil celou řadu děl, například osvětlené houby s názvem «Looking for Happiness», stejně jako muže visícího na deštníku – dílo s výstižným názvem «Slight Uncertainty».