«Mosaic House: Mnoho jednotlivých částí tvoří ucelený celkový obraz.»

«Mosaic House: Mnoho jednotlivých částí tvoří ucelený celkový obraz.»

Náš památkově chráněný dům představoval v době svého vzniku v roce 1934 revoluci. Byl postaven ve funkcionalistickém stylu, jenž radikálně skoncoval s ornamenty 19. století a postavil na piedestal účelnost. Tato redukce je nápadná – obzvlášť v Praze s její okázalou architekturou.

V původním domě odborářů se v přízemní budově ve dvoře nacházel velký divadelní sál. Zde se konaly zábavy a školení pro pracující lid. Tam, kde jsou dnes pokoje, bývaly kanceláře.

Později zde sídlilo kino či banka. V roce 2010 vznikl první hotel Mosaic House. Nocovalo tu mnoho baťůžkářů a cestovatelů z celého světa.

V roce 2020 přichází velký krok. Rozhodli jsme se pro rozsáhlou modernizaci a rekonstrukci hotelu. Jakkoliv jdeme s časem, ctíme historii budovy. Bylo pro nás důležité zachovat v domě původní mozaiku z dob odborářů a decentně ji inscenovat pomocí cíleného osvětlení.